Hidroten ®

Antihipertensivo diurético Clortalidona

COMPOSICIÓN: Cada TABLETA contiene: Clortalidona. 12,5 mg o 25 mg 

PRESENTACIÓN: Tabletas de 12,5 mg caja por 30 tabletas (Reg. San. INVIMA 2014M-0014904).Tabletas de 25 mg en caja por 30 tabletas (Reg. San. INVIMA 2014M-0015137).